Inleiding

Het Heilig Geesthof in Holsbeek is een halfopen hoeve die haar huidige vorm kreeg in de 18de eeuw. Ze bleef jarenlang in gebruik door de Familie Sellekaerts en werd aldus behoed voor leegstand en aftakeling. De hoeve werd beschermd in 1993. In 2008 werd het Heilig Geesthof verkocht en startten de nieuwe eigenaars met de restauratie van de hoeve. … Lees meerInleiding

Posted on

De tafel van de Heilige Geest

DE TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST De Tafel van de Heilige Geest, is een instelling die hulpbetoon gaf aan de armen, voorloper van de latere Commissie van Openbare Onderstand of het huidige O.C.M.W. Vroeger konden vele armen een beroep doen op hulp van buren, familie of beroepsgenoten. Sommigen konden door … Lees meerDe tafel van de Heilige Geest

Posted on

Ontstaan: 1472 – 1473

Al van in de 13de eeuw zijn er akten bekend die spreken over schenkingen van gronden aan de Heilige Geesttafel van Leuven op het grondgebied van Holsbeek. Er is echter geen aanwijzing dat er toen ook een hoeve stond. In het Stadsarchief van Leuven bevindt zich een pachtakte van 1472/1473 m.b.t. het Heilig Geesthof in Holsbeek. … Lees meerOntstaan: 1472 – 1473

Posted on

1674 – 1677

In akten uit de zeventiende eeuw vindt men vermelding van een hoeve in schenkingen van gronden uit Holsbeek aan de Heilige Geesttafel van Leuven. Hendrik Van Geertruyen was een pachter van de hoeve van de Taefelen van de Heyligen Geest van Loven in Holsbeek. Hij had achterstallige huur in 1674, 1675, 1676 en in 1677. Het is echter niet geweten waar deze hoeve in Holsbeek stond maar het is aannemelijk dat dit de lemen voorganger van het Heilig Geesthof was. … Lees meer1674 – 1677

Posted on

1735

Er kan dus met zekerheid aangenomen worden dat in dit jaar de hoeve werd gebouwd, hetzij ingrijpend verbouwd. Oorspronkelijk was het land van het pachthof zo uitgebreid dat het verder ging dan de Kortrijksebaan, vroeger de Baene van Holsbeeck naar Corterijcke en Dutzele of de Leuvense steenweg genaamd. … Lees meer1735

Posted on