1674 – 1677

Posted on

Een vermelding in schenkingen van gronden

In akten uit de zeventiende eeuw vindt men vermelding van een hoeve, in schenkingen van gronden uit Holsbeek aan de Heilige Geesttafel van Leuven.

Condt zij allen lieden dat Wouter Cornelis, geboren van Baertwijck, op de Lanckstraete, en zijn huisvrouw Elisabeth Vrancken,  geboren te Hoge Mire, wonende nu ter tijd op de goeden van de Tafele vanden Heilig Geest van St Pieter te Loven gelegen te Holsbeke, waarop Jan wijlen van den Broecke plach te winnen en leste pachter is geweest.”

In tegenwoordigheid der schepenen van Loven waar beschreven gestaan hebben genomen en bekennen genomen te hebben tegen de heren momboiren, Willem De Vos clerk van de grote Tafel van de Heilig Geest binnen Loven, die welke bekennen de zelver gehuischen in pachting en huring uitgegeven te hebben in de kwaliteit voornoemd ’t hof der zelve tafel gelegen tot Holsbeke metten edificiën daarop staande metten boomgaard, landen, beemden, weiden en euselen in diverse stukken en plaatsen gelegen van welke de specificatie hierna zal worden gegeven, met de nieuwe regenoten geïnsereerd. …….      Coram Liebrechts Augusti tertio 1601.

Hendrik Van Geertruyen was een pachter van de hoeve van de Taefelen van de Heyligen Geest van Loven in Holsbeek. Hij had achterstallige huur in 1674, 1675, 1676 en in 1677. Het is echter niet geweten waar deze hoeve in Holsbeek stond maar het is aannemelijk dat dit de lemen voorganger van het Heilig Geesthof was.

Stadsarchief Leuven Register n° 7496 fol. 413 Ro  (Opzoeking Cyriel Wolfs)

Rijksarchief Leuven, inventaris Bourguinon, Libotton en Crab, Legende van het Ijzer Kruis, 1680.

De vermelding van de  landmeter die de plannen heeft opgemaakt in opdracht van de rentmeester van de Tafel van de Heilige Geest van Leuven.

 

Terug naar overzicht.