1735

Posted on

Op de grote inkompoort van de hoeve staat het jaartal 1735 vermeld

Er kan dus met zekerheid aangenomen worden dat in dat jaar de hoeve werd gebouwd, hetzij ingrijpend verbouwd, wat meer waarschijnlijk is.

Oorspronkelijk was het land van het pachthof zo uitgebreid dat het verder ging dan de Kortrijksebaan, vroeger de Baene van Holsbeeck naar Corterijcke en Dutzele of de Leuvense steenweg genaamd.

De pachter van het Heilig Geesthof was mede verantwoordelijk voor de gronden van het Armenbestuur in Holsbeek, namelijk het Brugge veld, het Muyse block (langs de Kortrijksebaan), het Bergen veld (aan de Kerkstraat) en het Gulden block (tussen de Kerkstraat en de voormalige Broeck Straete).

Het gebouwencomplex van het Heilig Geesthof bestond toen uit een woning, schuren en stallen met paarden, varkens en koeien omheen een binnenplaats met een waterput. Het hof was ommuurd en had een bakhuis in het veld, een boomgaard en een moestuin. Het domein rond de hoeve had verschillende akkers waar tarwe, koren, gerst en haver werden geteeld.

Een detail van het Heilig Geesthof. We zien een niet gesloten vierkantshoeve. Met achter de hoeve een vijver.

 

Terug naar overzicht.