Ontstaan: 1472 – 1473

Posted on

Een pachtakte uit het Leuvense stadsarchief

Officiële akten uit de 13de eeuw spreken al over schenkingen van gronden aan de Heilige Geesttafel van Leuven op het grondgebied van Holsbeek. Er is echter geen aanwijzing dat er toen ook een hoeve stond. Twee eeuwen later was dat wel het geval.

In het Stadsarchief van Leuven bevindt zich een pachtakte van 1472-1473 m.b.t. het Heilig Geesthof in Holsbeek. Daaruit blijkt dat de Grote Tafel van de Heilige Geest van Leuven een pachthof bezat in Holsbeek.  Het zou oorspronkelijk toebehoord hebben aan Henrik Pijlijsers, vermoedelijk een afstammeling van Jan Pijlijsers, een buitenechtelijke zoon van Jan l van Brabant.

“Cont zij alle lieden dat Steven en Vrank van Ghele gebroeders sone wijlen Jan in presentia hebben genomen tegen de ‘promsoren’ ende momboirs vanden Grooten Heyligen Geest te Loven Thof desselfs Heyligen Geest, hofstede dat toebehorend plach Henrik wijlen Pijlijsers metden weiden landen beemden euselen daar toebehorende ende met vijf dach land die Henric Verlaenen te houden plach ende oic met negen dachmale land die Jouffrouwe Kathlijne Henrix waren, uitgescheiden den Mansberg en een stuc land houdende beide thien dachmale of daar omtrent dat nu bos worden is te houden, te hebben, en te winnen van half mey naastkomend dat wesen zal int jaar 1476 (?) naastkomend, een termijn van twelf jaren vant een int ander zonder middel van volgen elk jaar daarbinnen…… “

In de “haardtelling” van 1526 m.b.t. Holsbeek wordt “een winhof toeboirende den grooten heyligen geest tot Loven bij den winne bewoent” genoemd m.a.w. een pachthof van de Grote Tafel van de Heilige Geest van Leuven in Holsbeek was bewoond door een pachter.

Kaart waarop de eigendommen van de Tafel van de Heilige Geest van Leuven gelegen op het grondgebied van Holsbeek zijn weergegeven, opgemaakt in april 1783.

 

Terug naar overzicht.