2008: het Heilig Geesthof krijgt nieuwe eigenaars

Posted on

2008: het Heilig Geesthof krijgt nieuwe eigenaars

In 1997 zal Rik Sellekaerts, 92 jaar oud, noodgedwongen het Heilig Geesthof verlaten om van een welverdiende rust te gaan genieten in het Rust- en Verzorgingstehuis St.- Margaretha in Holsbeek waar hij op 15.08.2001 zal overlijden.

Zijn echtgenote Louise Hendrickx verbleef al sinds 1996 in het rusthuis waar zij in 2005 zal overlijden. In 2007 stelt de familie Sellekaerts de hoeve te koop.

Op  21 mei 2008 wordt het Heilig Geesthof verkocht aan Staf en Maria Van den Bergh-Claes uit Holsbeek. Staf zag hiermee een jongensdroom in vervulling gaan. Hij had een zeer grote voorliefde voor historische boerderijen en voor het agrarisch erfgoed. Een passie waarvan de oorsprong terug te vinden is in zijn jeugd. Hij woonde tot zijn 12 jaar op het Hof van Uythem, in de Remerstraat op de grens tussen Begijnendijk en Betekom, een historische hoeve die toen eigendom was van zijn grootouders langs vaderszijde.

De oorsprong van deze historische hoeve in is te vinden in de 14de eeuw. Na het overlijden van beide grootouders werd deze hoeve in 1972 verkocht.  Voor de restauratie van het beschermde Heilig Geesthof deed de familie Van den Bergh-Claes een beroep op architect Julien Delauré van het architecten bureau A’aksent uit Holsbeek.

Na een grondige inspectie van het gebouw kon in augustus een onderhoudsdossier voor dringende instandhoudingswerken worden ingediend bij Onroerend Erfgoed, afdeling Vlaams-Brabant, en dit voor dringend herstel van de daken en een stabiliteitstudie van het gebouw.

In 2010  werd een nieuw dossier ingediend voor:

  • de onderkapping van de muren tegen opstijgend vocht.
  • voor het stutten van de noordelijke gevel van de schuur.
  • voor het verwijderen van het betonnen paadje voor de zuidgevel van de woning.

Intussen werd een beroep gedaan op Studiebureau Monumentenzorg uit Tessenderlo, voor het opstellen van de vereiste bouwhistorische studie. Mevr. Marieke Jaenen, Kunsthistorica en Master in Conservation uit Brussel, deed het bouwhistorisch onderzoek. M. Robin Engels Ir. Architect en Master in Conservation uit Diest voerde het bouwarcheologisch onderzoek  uit in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dat het Materiaal-technisch rapport opmaakte,

In 2011 was het ontwerp van het restauratiedossier klaar en in mei 2013 volgde de goedkeuring van het dossier door de dienst Onroerend Erfgoed afdeling Vlaams Brabant, waarna het aanbestedingsdossier kon worden opgemaakt .

Intussen had de nieuwe eigenaar zelf al het grootste gedeelte van de onderkappingen tegen opstijgend vocht uitgevoerd maar was hij genoodzaakt de werken te onderbreken wegens ziekte en het overlijden van zijn echtgenote.

In februari 2014 kon het weerhouden aannemersbedrijf  Verstraete & Vanhecke uit Wilrijk starten met de grote restauratiewerken. Die zouden duren tot begin 2016 waarna de buitenaanleg kan worden aangepakt.

Links boven enkele foto’s van voorwerpen die zich tijdens OMD van 2006 nog in de schuur bevonden, een mooie kar en een botervat. Beide voorwerpen bevinden zich thans in het heemkundig musem ‘ De Botermolen” in Keerbergen.

 HET HOF VAN UYTHEM in Begijnendijk,

Dit goed behoorde in de 14de eeuw toe aan de adellijke familie van Uythem. Het hof was in 1596 als cijnshoeve aan Frank Tribouts verpacht.  Het is het oudste gebouw van Begijnendijk. In 1628 kreeg Jehan Percy, de kleinzoon van de door Elisabeth I onthoofde Thomas Percy, Graaf van  Northumberland, er politiek asiel.  Toen werd het domein in leen verheven. Door een behendige huwelijkspolitiek en oordeelkundige investeringen bouwden zijn nakomelingen dit goed uit tot een meer dan 50 ha. grote heerlijkheid met talrijke afhankelijkheden in Baal, Moorsem, Werchter en Langdorp.

Het hof, toen nog een lemen boerenhuis, werd aldus de bakermat van de Belgische tak van de Engelse familie Percy die o.m. in 1769 de eerste d.d. pastoor van Begijnendijk, Frans de Percy, leverde en thans in Aarschot nog veel afstammelingen heeft. Louis de Percy, die met Anna van der Loock, de dochter van een Betekomse herenboer trouwde, herbouwde het hof in 1701 met bakstenen die hij van een zekere lmmens uit de Schrans in Betekom kocht.

Zijn dochter Elisabeth de Percy bewoonde het hof nog in 1758 samen met haar man Adriaan Dockx uit Heist o.d. Berg: hun zoon Alexander teelde er in 1788 de eerste patatten van de streek. Carlo de Percy, Elisabeth’s broeder verkocht het hof in 1778 aan G. Leunkens. Na de Franse revolutie kende het hof verschillende eigenaars, waaronder de families Verstreken en Van den Bergh, waarvan de namen U waarschijnlijk niet onbekend zijn.

Momenteel wordt het hof bewoond door Mevr. Regine Wittermann weduwe van H. Guislain, zij is een bekende kunstschilder en een dame die freelance oude schilderijen restaureert. Zo was zij betrokken bij de restauratie van belangrijke werken waaronder het ” Het Lam Gods”. Tegenover het Hof van Uythem strekt zich de papendel uit, een drassig natuurgebied met hooi en rietvelden, getooid met de gevlekte orchis.

 

Terug naar overzicht.