Beelden restauratie van de buitenzijde van het woonhuis

Posted on

Beelden restauratie van de buitenzijde van het woonhuis

De zuidergevel van het Heilig Geesthof voor het begin van de restauratie.

Beeld van tijdens de werken. Het kloosterraam en de achterste raam zijn nog steeds dichtgemetseld.

Beeld van na de werken. Het kloosterraam en  al de andere ramen zijn open gemaakt en voorzien van een kruis in witte kalksteen.

 

Uit de conclucies van het bouwarcheologisch onderzoek bleek dat één van de meest dringende maatregelen er in bestond om het opstijgend vocht in de muren te stoppen. Eerst werd het betonnenpad voor de woning verwijderd vervolgens werden de noodzakelijke onderkappingen uitgevoerd en werd een keerlaag aangelegd. Dan werden de muren terug opgebouwd.  Omdat er onvoldoende bruikbare recuperatie stenen in het goed formaat ( 260+125+60) voorhanden waren werd een beroep gedaan op de Steenbakkerij Hove uit Ninove om nieuwe stenen in het juiste formaat te bakken.

 

 

 

 

 

 

Zicht op noorder gevel. Een beeld uit 2008. In het dak zijn de ramen van de zolder te zien.

Zicht op de noorder gevel tijdens de werken. Het dak wordt volledig vernieuwd en de ramen van de zolder zijn vervangen door  dakkapellen.

Zicht op de noordergevel aan het einde der werken. De ramen zijn terug voorzien van luiken. Het raam van wat vroeger de voorstal was is terug opengemaakt.

 

Zicht op de volledige noord kant.

Voor begin van de restauratie

 

 

 

 

Tijdens de werken

 

 

 

 

Na het metselwerk

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht.